S. Franzen Söhne GmbH – Už přes 180 let

Management kvality

Certifikovaná bezpečnost výrobk

Kontinuální zlepšování

Důvěra našich zákazníků je založena na dokonalosti našich produktů a procesů, které v rámci našeho systému managementu kvality neustále testujeme a optimalizujeme. Tak vždy jednáme v daném čase a splňujeme aktuální požadavky. Kromě toho věnujeme pozornost kvalitě a shodě našich obalů.

Abychom zajistili výrobu se stabilní kvalitou, pracujeme se:

softwarem CAQ ROM

Realtime Quality Manufacturing (RQM) nabízí množství funkcí a řešení pro všechny úkoly a požadavky managementu kvality.

3D měřicí zařízení

Na podporu softwaru CAQ RQM a pro nepřetržité monitorování kvality máme k dispozici různá 3D měřicí zařízeníměřicí zařízení. Můžeme tak provádět hmatové, jakož i optické 3D měření komponentů. To nám zajistí nejvyšší možnou flexibilitu a maximální účinnost pro všechny měřicí úkoly.

Kolorimetr

K zajištění kvality používáme kolorimetry, které nám umožňují kdykoliv a kdekoliv měřit vzorky. To nám umožňuje měřit průběžně během výroby a v krátké době reagovat na případné odchylky.

Nejmodernější zkušební laboratoř

Úspora času a nákladů: Otestujeme Vaše a naše výrobky podle Vašich požadavků, na základě an podmínek TÜV

Váš kontaktní partner

Pro Vaše přání a dotazy

FRANZEN
S. Franzen Söhne GmbH
T +49 212 395 – 00
F +49 212 312431
E info@franzen-gruppe.de

    Chtěl(a) bych navázat kontakt s firmou S. Franzen Söhne GmbH a souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou použity ke zpracování mé žádosti a zprostředkování kontaktu a budou uloženy tak dlouho, dokud to bude potřebné. Beru na vědomí, že další informace na téma ochrany osobních údajů je možné najít v prohlášení o ochraně osobních údajů (klikněte sem), a souhlasím s ustanoveními a nařízeními, která jsou v něm uvedena. Beru na vědomí, že se mohu proti tomuto souhlasu kdykoliv odvolat a moje odvolání má právní účinek výlučně do budoucnosti.
    © 2019 S. Franzen Söhne GmbH