S. Franzen Söhne GmbH – Už přes 180 let

Zinkový tlakový odlitek

Pevnost v kombinaci s přesností

Odlitky s vysokou přesností
Vyrábíme díly metodou tlakové lití zinku společně s vnitrostátními a mezinárodními partnery. V popředí je vysoká pevnost, efektivní opětovná možnost výroby a vysoká funkční integrace těchto komponentů. Komponenty tlakového lití zinku jsou ideální na galvanické povrchové úpravy – od poniklování až po pozlacení.

Váš kontaktní partner

Pro Vaše přání a dotazy

FRANZEN
S. Franzen Söhne GmbH
T +49 2173 20051-0
E info@franzen-gruppe.de

    Chtěl(a) bych navázat kontakt s firmou S. Franzen Söhne GmbH a souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou použity ke zpracování mé žádosti a zprostředkování kontaktu a budou uloženy tak dlouho, dokud to bude potřebné. Beru na vědomí, že další informace na téma ochrany osobních údajů je možné najít v prohlášení o ochraně osobních údajů (klikněte sem), a souhlasím s ustanoveními a nařízeními, která jsou v něm uvedena. Beru na vědomí, že se mohu proti tomuto souhlasu kdykoliv odvolat a moje odvolání má právní účinek výlučně do budoucnosti.
    © 2019 S. Franzen Söhne GmbH