S. Franzen Söhne GmbH – Už přes 180 let

Odpovědnost za lidi a životní prostředí

Hodnotově orientované myšlení a jednání

Ekonomická odpovědnost

Vzhledem na naši dlouholetou tradici je součástí našeho sebepojetí převzít zodpovědnost za zachování našeho přirozeného živobytí. Myslíme a jednáme hodnotově orientovaným způsobem a dbáme na to, abychom dále snižovali dopady naší průmyslové činnosti na životní prostředí, například prostřednictvím použití účinných technologií a vědomým používáním materiálů a obalů. I snižování emisí CO2 patří k našim cílům systému environmentálního managementu.

Respekt a férovost

Respekt, férovost a zdvořilý kontakt formují vzájemnou spolupráci v naší společnosti, jakož i s našimi zákazníky a partnery.

Profesionálně a zodpovědně

Je pro nás důležité neustále rozšiřovat škálu našich výkonů a služeb, abychom je přizpůsobili nejnovějšímu vývoji a požadavkům trhů a našim zákazníkům. Pravidelné další vzdělávání udržuje naše vědomosti a know-how na nejnovějším stavu.

© 2019 S. Franzen Söhne GmbH